Anne sütü bağışıklık demek

Birçok hastalık etkenlerine karşı oluşan bağışıklık cisimcikleri gebelik döneminde anneden bebeğe geçer. Bu bağışıklık cisimcikleri doğumdan bir süre sonra da bebeği hastalık ve mikroplara karşı korur.

Anneden çocuğa geçen bağışıklık cisimleri olan immunogloblinler büyük oranda ve daha yüksek yoğunlukta annenin ilk günlerdeki sütünde de bulunur. Böylece doğum kanalın¬dan geçerken bebeğin karşılaştığı mikroplara karşı onu korurlar.

Öte yandan anne sütü alan bebeklerin bağırsaklarında birçok enfeksiyon etkeni ve parazitleri yok edecek bir ortam oluşur. İnek sütü veya diğer sütlerle beslenen bebek¬ler böyle bir dirençli ortamdan yoksundurlar. Anne sütü ayrıca lizozim denilen ve mikroplara karşı savaşımda bağı¬şıklık cisimleriyle birlik olan bir enzim türü bakımından zengindir. Bu enzim oranı inek sütünde anne sütüne oranla yüzde birden azdır.

Anne sütü alan çocukta hastalıkların daha az görül¬mesinin bir nedeni de sütün daima taze ve temiz olması, herhangi bir kaptan geçmeden, doğrudan doğruya çocu¬ğun ağzına ve midesine girmesidir. Bu yüzden son zamanlarda ilk 6 ay sadece anne sütü uygulaması Sağlık bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de uygulanmaktadır.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.