Seo yapılandırma servisi

Seo hizmetinin asıl amacı, insanlara en iyi şekilde bilgiler ulaştırmaktır. ATM katmanı hakkında bir takım seo çalışması yapılmıştır. ATM Katmanı bu katmanda çoklama, anahtarlama ve yönlendirme işlevleri gerçekleştirilir. ATM katmanı sanal kanallar ve sanal yollardan (virtual path) oluşur. ATM’deki mantıksal bağlantılar sanal kanallar olarak anılır.

Sanal kanallar, X.25’lerdeki sanal devrelere ya da çerçeve aktarıcıdaki mantıksal bağlantılara benzetilebilir. Sanal kanallar, B-ISDN’deki anahtarlamanın temel birimidir. Tekrar üretim düzeyi tekrar üretim düzeyi (Regenerator section leve!), sayısal kısmın bir bölümüne verilen addır. Bu düzeye örnek olarak, uzun aktarım yollarında sayısal bir işareti yeniden üreten bir yineleyici aygıtı verilebilir.

seo

Seo hizmeti’ nde içeriğin özgünlüğü kadar, resim kalitesi de önemlidir. Google arama motorlarında ilk sıraları alabilmek için resim eklemeninde etkisi büyüktür. Bir sanal kanal, iki uç kullanıcı arasındaki ağ ile kurulur. Veri katmanlarının ve seo çalışmalarının asıl amacı, bağlantı üzerinden belli büyüklükteki hücreleri çeşitli hızlarda tam çift yönlü akış ile göndermektir. Bu durumda sanal kanallar, seo çalışması ile ağ arasındaki aktarımlarda (denetim işareti) ve ağdan ağa gerçekleşen aktarımlarda ağ yönetimi ve yönlendirme yapılmasını sağlamaktır.

ATM katmanının ikinci alt katmanı sanal yoldur. Sanal yol, aynı uç noktaya giden bir demet sanal kanaldır. Bu nedenle bir sanal yol üzerindeki tüm sanal kanallardan aktarılan hücreler beraber anahtarlanmıştır. Aşağıda, sanal kanallar ve sanal yollar gösterilmektedir:

Sanal yolun sağladığı yararlar şunlardır: Ağ mimarisi basitleştirilir. Ağ aktarım işlevleri tek bir mantıksal bağlantı gerektirenler (sanal kanal) ve bir grup sanal bağlantı gerektirenler olarak ikiye ayrılabilir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.