Sözleşmeli Sağlık Çalışanlarıda Kadroya Geçmek İstiyor

Yapılan başvuruda Türk Sağlık-Sen tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda sözleşmeli 15 bin personelin kadro taleplerini içeren dilekçelerinin TBMM’ye sunulduğu, 2009 yılında kadro talebi için Ankara’da miting düzenlendiği belirtildi. Tüm bu taleplere rağmen Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir düzenleme yapmadığına dikkat çekililiyor. Sendika tarafından yapılan başvuruda kamuda sözleşmeli istihdam modelinin mağduriyete sebep olduğu ifade edilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 70 bin sözleşmeli öğretmeni kadroya geçirmek için çalışma başlattığı hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki çalışmalara paralel olarak kadro talep edildiği başvuru yazısında “Gerek kamu kurumları gerekse bakanlığınız bünyesinde istihdam edilen personeller arasındaki farklı istihdamdan kaynaklanan sorunların bertaraf edilerek personel istihdamında yeknesaklık sağlanması amacı ile uhdenizde görev yapan başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B Maddesi’ne tabi sözleşmeli personeller olmak üzere 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen çalışmalara paralel olarak kadroya geçirilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması hususunda gereğini önemle arz ederiz.” diye konuşuldu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.