Yerel Disk C,D Birlikte aç Sorunu ve Çözümü

Yerel diskiniz olan C veya D yi çift tıkladığınızda “Birlikte Aç”diye bir uyarı(hata) alıyorsanız çözümü çok basit.Ufak bir virüsün açtığı bu hatayı kolay ve kısa bir yöntemle halledebilirsiniz.

İşte çözümü ;

Aşağıda verdiğim kodları Bir Metin Dosyasına Kaydediyorsunuz….sonra uzantısını .bat yapıp uygula diyorsunuz… ve dosyayı iki kere tıklayıp sorunu çözmüş oluyorsunuz..

@echo on
taskkill /im explorer.exe /f
taskkill /im wscript.exe
start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXplorer\Advanced /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f
start reg import kill.reg
del c:\autorun.* /f /q /as
del %SYSTEMROOT%\system32\autorun.* /f /q /as
del d:\autorun.* /f /q /as
del e:\autorun.* /f /q /as
del f:\autorun.* /f /q /as
del g:\autorun.* /f /q /as
del h:\autorun.* /f /q /as
del i:\autorun.* /f /q /as
del j:\autorun.* /f /q /as
del k:\autorun.* /f /q /as
del l:\autorun.* /f /q /as
start explorer.exe

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.